Regulamin sklepu

1. Dane identyfikacyjne

Właścicielem sklepu internetowego jest:
ESC sp. z o.o., ul. Łąkowa 7D, 90-562 Łódź
NIP: 5252594183. REGON: 147368370. KRS: 0000518470.
Kapitał zakładowy: 5000 PLN
Telefon: 694-000-009
formularz kontaktowy

Adres biura obsługi sklepu internetowego, pod który można składać reklamacje oraz wysyłać zwroty:
Masculo - ESC sp. z o.o.
Kopernika 49/49a LA1
90-552 Łódź

Telefon: 694-000-009


formularz kontaktowy(Właściciel sklepu internetowego zwany dalej „ESC”)

ESC jest oficjalnym dystrybutorem marek ES Collection oraz Addicted w Polsce. Sprzedaż produktów, promocja oraz wykorzystywanie nazwy, loga, zdjęć lub materiałów promocyjnych ES Collection oraz Addicted na terenie Polski bez zgody właściciela - Denier S.L. z siedzibą w Barcelonie - jest zabronione.

ESC jest oficjalnym dystrybutorem marki TOF Paris w Polsce. Sprzedaż produktów, promocja oraz wykorzystywanie nazwy, loga, zdjęć lub materiałów promocyjnych TOF Paris na terenie Polski bez zgody właściciela - TOF Paris SAS z siedzibą w Paryżu - jest zabronione.

ESC jest oficjalnym dystrybutorem marek Barcode Berlin, PUMP i Mister B w Polsce.

2. Przyjmowanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy i mogą je składać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz stanowi zobowiązanie do zapłaty za artykuły objęte zamówieniem.

Rejestracja konta oraz logowanie są dobrowolne i brak założenia konta nie powoduje braku możliwości złożenia zamówienia. Celem rejestracji konta Klient zobowiązany jest podać adres e-mail i ustanowić dla konta hasło, podawane każdorazowo przy zalogowaniu. Klient może w każdej chwili usunąć konto.

ESC oświadcza, że zdjęcia produktów oferowanych w sklepie internetowym mają charakter poglądowy.
W zależności od rozmiaru rzeczywisty wygląd produktów może minimalnie odbierać od rozmiaru prezentowanego na zdjęciach.
Rzeczywista kolorystyka produktów może odbiegać od kolorów wyświetlanych na zdjęciach. Na kolor produktów na zdjęciach wpływają czynniki niezależne od ESC, to jest w szczególności parametry i ustawienia wyświetlacza, na którym wyświetlana jest strona internetowa.
Różnice wynikłe z powyższych czynników nie stanowią podstaw do stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

3. Ceny

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) wraz z podatkiem VAT.
Całkowita cena towaru podana jest przy każdym produkcie. Standardowy (niepromocyjny) cennik przesyłek znajduje się na stronie: Koszty dostawy.
Po wybraniu produktów, Klient ma w Koszyku możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy z podaną tam ceną, oraz wprowadzenia maksymalnie jednego kuponu rabatowego.
Wszystkie rabaty naliczają się automatycznie w podsumowaniu, przed zatwierdzeniem zamówienia. ESC nie nalicza ich ręcznie.
Kupony rabatowe nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami chyba, że warunki promocji stanowią inaczej. Klient może skorzystać tylko z jednego kuponu rabatowego lub warunków promocji.
Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych pojawia się podsumowanie z listą wybranych produktów wraz z cenami, terminem wysyłki, sposobem płatności i dostawy, oraz wartością całego zamówienia, z uwzględnieniem kuponu rabatowego jeżeli został taki wcześniej wprowadzony.
Na tym etapie Klient ma możliwość powrotu i zmiany zamówienia. Po zatwierdzeniu podsumowania zamówienie uważa się za złożone z obowiązkiem zapłaty i Klient nie ma możliwości jego edycji.
ESC zastrzega sobie wyłączne prawo do sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego na warunkach promocyjnych oraz zakończenia sprzedaży na warunkach promocyjnych bez podania przyczyny.
W przypadku udostępnienia Klientom możliwości zakupu produktów na warunkach promocyjnych, do informacji Klienta, w ramach strony pokazującej dany produkt i umożliwiającej dodanie tego produktu do koszyka zamówienia, zostaje udostępniona informacja o cenie produktu przed objęciem promocją, cena promocyjna oraz najniższa cena z ostatnich trzydziestu dni przed rozpoczęciem promocji.

4. Sposoby i termin zapłaty

Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:
- płatność z góry płatnością BLIK-iem, e-przelewem natychmiastowym, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), Google Pay, Apple Pay, PayPo poprzez Operatora Płatności
- płatność z góry przelewem bankowym na rachunek numer: 45114020040000310281017428 (mBank S.A.).

Operatorami Płatności są:

PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy (Przelewy24), ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068 oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Autopay S.A. (Shoper Płatności) z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest Autopay S.A.

Zamówienia z wybraną płatnością z góry muszą zostać opłacone do końca następnego dnia roboczego od daty złożenia. Po tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane, a zarezerwowane produkty wracają do sprzedaży.

Zamówienia z odbiorem osobistym Klient zobowiązany jest opłacić z góry do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia. Po tym terminie nieopłacone zamówienia są anulowane.

Za moment opłacenia zamówienia przyjmuje się dzień uznania rachunku ESC.

5. Sposoby dostawy

ESC oferuje następujące sposoby dostawy:
- do automatu Paczkomat® InPost
- kurierem (InPost, DPD, GLS, UPS)
Dostępność poszczególnych przewoźników jest uzależniona od adresu dostawy.

Aktualne ceny, uwzględniające promocje i rabaty za wartość zamówienia, znajdują w Koszyku podczas wyboru sposobu płatności oraz na stronie Koszt dostawy. Cennik standardowy (niepromocyjny) znajduje się na stronie Koszt dostawy.

ESC prowadzi sprzedaż wysyłkową jedynie na terenie Unii Europejskiej.

6. Termin wysyłki

W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego ESC. Rozliczenia transakcji BLIK, kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Operatora Płatności określonego w punkcie 4.

Zlecenie przelewu lub autoryzacja płatności kartą nie jest równoznaczna z zaksięgowaniem wpłaty. Terminy księgowań są zależne od wybranej formy płatności i wynikają z zasad funkcjonowania systemu bankowego. Zamówienia przyjmowane są do godziny 10:00 w dni robocze*. Zamówienia złożone po tej godzinie traktowane są jako złożone w kolejnym dniu roboczym*.

Terminy wysyłki są różne dla każdego produktu/rozmiaru i są podane w szczegółach produktów obok przycisku "Do koszyka" oraz w koszyku podczas finalizowania zamówienia. W przypadku, gdy produkty w jednym zamówieniu mają różne terminy wysyłki, całe zamówienie jest wysłane w jednej przesyłce według najdłuższego terminu wysyłki.

*Dzień roboczy - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych wyjątkowych terminów podanych przez ESC na górze strony głównej oraz stronie Koszyka.

7. Terminy dostawy do Klienta

- przesyłki krajowe - 1-2 dni robocze od daty wysyłki
- przesyłki zagraniczne - 1-10 dni roboczych od daty wysyłki.

Klient otrzymuje numer listu przewozowego na wskazany adres e-mail i ma możliwość samodzielnego śledzenia przesyłki na stronie internetowej dostawcy.

Przesyłki są doręczane w ciągu dnia, w godzinach pracy kurierów. Nie ma możliwości wybrania konkretnej godziny doręczenia. Zgodnie z regulaminami firm kurierskich, kurierzy nie mają obowiązku kontaktu telefonicznego przed doręczeniem przesyłki. Kurierzy nie zostawiają papierowego awiza.

Przesyłki do Paczkomatów® InPost oczekują na odbiór przez 48 godzin, po czym są od razu zwracane do ESC.
W przypadku braku doręczenia przesyłki kurierskiej kurier podejmie jedną ponowną próbę doręczenia.

W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki pobraniowej, z przyczyn po stronie Klienta, gdy równocześnie Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, ani nie skontaktował się z ESC, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Ponadto ESC ma prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień z płatnością za pobraniem. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym ESC informuje Klienta o konieczności zapłaty z góry do końca następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty zamówienie zostaje anulowane.

W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki uprzednio opłaconej, z przyczyn po stronie Klienta, gdy równocześnie Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, ani nie skontaktował się z ESC, ESC może według swojego uznania:
- zażądać ponownej wysyłki nieodebranej przesyłki po dokonaniu przez Klienta dopłaty za ponowną wysyłkę w wybrany przez Klienta sposób, lub
- odstąpić od Umowy i zażądać zwrotu wpłaty pomniejszonej o koszt dostawy.

8. Procedura rozpatrywania reklamacji

ESC zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych, w terminach określonych powyżej. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do złożenia reklamacji na wadliwy towar na podstawie rękojmi.

Klient zobowiązany jest odesłać wadliwy towar na własny koszt do biura obsługi sklepu internetowego:
Masculo - ESC sp. z o.o.
Kopernika 49/49a LA1
90-552 Łódź

W przypadku uznania reklamacji, ESC zwraca Klientowi koszt dostarczenia towaru. Koszt odesłania produktu do Klienta ponosi ESC.

ESC zajmie stanowisko wobec zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do biura obsługi sklepu internetowego. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uwzględnioną przez ESC.

ESC uzna za niezgodny z umową produkt, jeżeli niezgodna z zamówieniem jest jego charakterystyka - opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, cechy funkcjonalne lub przydatność go generalnego i powszechnego celu, do którego zazwyczaj używa się tego rodzaju towaru.

Klient składający reklamację po raz pierwszy w zakresie konkretnego zamówionego produktu może żądać wyłącznie naprawy albo wymiany towaru na wolny od wad. W przypadku uznania przez ESC reklamacji za zasadną, uprawnieniem ESC jest decyzja w zakresie naprawy albo wymiany towaru na wolny od wad. Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny przez Klienta jest możliwe dopiero wtedy, gdy ESC odmówi naprawy lub wymiany towaru.

ESC informuje, że Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (np. poprzez skierowanie sprawy za zgodą obu stron do stałego polubownego sądu konsumenckiego), w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Podczas zgłaszania skargi podaj dane sprzedawcy - 

Pomoc dla konsumentów: https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
Wyszukiwarka instytucji udzielających pomocy konsumenckiej: https://uokik.gov.pl/pomoc.php

9. Odstąpienie od umowy - zwrot i wymiana

Konsument po otrzymaniu towaru może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy oraz funkcjonowanie - ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą (np. uszkodzenia, zabrudzenia, oderwanie metki producenta, która nie utrudniała przymierzenia towaru).

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 30 dni od otrzymania przesyłki.

Konsument może odstąpić od umowy korzystając np. ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (kliknij aby pobrać). Konsument ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres biura obsługi sklepu internetowego:
Masculo - ESC sp. z o.o.
Kopernika 49/49a LA1
90-552 Łódź

Koszt zwrotu rzeczy do sklepu ponosi Konsument.
ESC nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
ESC zwraca Konsumentowi pełną wartość towaru (z wyłączeniem ewentualnego odszkodowania za zmniejszenie wartości, o którym mowa powyżej) oraz poniesiony koszt dostarczenia towaru od sklepu do Konsumenta, w kwocie najtańszego sposobu dostawy dostępnego w ofercie sklepu w dniu złożenia zamówienia.

Zwrot płatności następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że do tego czasu sklep nie otrzymał zwracanego towaru lub dowodu jego nadania.

Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty:
- płatność przelewem bankowym - zwrot na ten sam numer rachunku bankowego;
- płatność e-przelewem - zwrot poprzez Operatora Płatności na ten sam numer rachunku bankowego;
- płatność BLIK lub kartą - zwrot poprzez Operatora Płatności na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej/BLIK;
- płatność za pobraniem (przy odbiorze) - zwrot przelewem na wskazany przez kupującego polski rachunek bankowy.

W przypadku wyboru innej formy zwrotu, koszt zwrotu ponosi Konsument.

ESC udostępnia dodatkowo Konsumentom możliwość jednokrotnej wymiany towaru na inny. Jest to uproszczona procedura odstąpienia od umowy i zawarcia nowej umowy, w zakresie rozliczenia kosztów dostawy. W takim przypadku Koszt zwrotu rzeczy do sklepu ponosi Konsument. Zwrot wysłania nowej rzeczy do Konsumenta ponosi ESC.

W przypadku zamówień w odbiorem osobistym stosuje się identyczne zasady jak dla zamówień z wysyłką.

Powyższe prawa Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ESC nie akceptuje zwrotu lub wymiany produktu od pozostałych nabywców - niebędących Konsumentami lub osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Dane osobowe

ESC jest administratorem danych osobowych Klienta, a z pełnymi informacjami o sposobie i podstawach przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zapoznać się pod adresem: https://masculo.pl/polityka-prywatnosci.

Języki
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia (pn-pt 10-18) 694 000 009
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium