Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest ESC sp. z o.o. z siedzibą w Polsce przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518470, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł; NIP: 5252594183, REGON: 147368370.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: sklep@masculo.pl lub telefonicznie: 694-000-009.

Jaki jest cel, podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych?

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży produktów, w tym obsługa płatności, wysyłka zamówienia, obsługa zwrotów i wymian produktów, komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą:
  • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);
  • zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
   - dane zamawiającego: imię, nazwisko, nazwa i NIP firmy (opcjonalnie), adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP;
   - dane do wysyłki (odbierającego zamówienie): imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres, adres-email, numer telefonu dla dostawcy przesyłki;
   - zamówione produkty i ich wartość, wybrana forma dostawy i jej wartość, rabat (opcjonalnie), łączna wartość do zapłaty;
   - status płatności (np. opłacone, odmowa) i wybrany kanał płatności (np. mTransfer, karta płatnicza);
   - numer przesyłki (nadany automatycznie przez system przewoźnika) i status przesyłki (na podstawie jej numeru, z powszechnie dostępnych systemów śledzenia przesyłek);
   - dane osobowe na Koncie Klienta (wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika i przez niego administrowane): imię i nazwisko, nazwa i NIP firmy (opcjonalnie), adres, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu;
 • obsługa reklamacji, w tym pośredniczenie w przekazywaniu roszczeń reklamacyjnych do przewoźników i operatorów płatności internetowych:
  • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy);
  • zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
   - imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
   - dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,
   - powód i dane przedmiotu reklamacji,
   - żądania Klienta wobec sklepu.
 • marketing bezpośredni własnych produktów i usług, poprzez newsletter e-mail i newsletter SMS, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody:
  • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
  • zakres przetwarzania danych osobowych (tylko dane zwykłe):
   - newsletter e-mail: adres e-mail
   - newsletter SMS: imię lub pseudonim, numer telefonu.
 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników:
  • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
  • zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego (adres IP, data i godzina).

Przetwarzamy również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze sklepu (np. liczbę odwiedzających, najczęściej oglądane produkty) do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Spółki, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane są udostępniane tylko zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, realizacji zamówień oraz w celach prawnych i podatkowych, na podstawie zawartych umów.

 • dostawca usług hostingowych zapewniający funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych:
 • firmy kurierskie i pocztowe, oraz pośrednicy świadczący usługi pomiędzy sklepem a firmami przewozowymi:
 • operator płatności internetowych:
 • biuro rachunkowe:

Ponadto możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych organom podatkowym oraz organom ścigania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktów oraz związane z obsługą reklamacji są przechowywane przez okres działalności firmy, nie krócej niż przez 2 lata (w celu obsługi reklamacji) i nie dłużej niż 10 lat (w celach rachunkowych i podatkowych).

Dane osobowe, które Klient podał podczas dobrowolnej rejestracji Konta Klienta są przechowywane do czasu usunięcia ich przez Klienta.

Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego przechowywane są do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
 • żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
 • żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Pani/Pana prawa?

Dane analizujemy w jedynie sposób niezautomatyzowany do tego, aby zaoferować Klientom dopasowane do nich produkty, np. poprzez wysyłkę newslettera czy remarketing.

Pliki cookies

Sklep Masculo.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Masculo.pl w następujących celach:

 • realizacja podstawowych funkcjonalności sklepu takich jak identyfikacja Klientów jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
 • dostosowania zawartości sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących języka strony);
 • zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
1. w przeglądarce Google Chrome
2. w przeglądarce Firefox
3. w przeglądarce Internet Explorer
4. w przeglądarce Opera
5. w przeglądarce Safari
6. w przeglądarce Microsoft Edge

Jednocześnie korzystamy z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany. Są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby i są przedstawiane administratorowi sklepu w zbiorczej formie statystycznej oraz nie są w żaden sposób wiązane z konkretnym zamówieniem, w szczególności z danymi osobowymi Klienta. Służą one do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
Sklep może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez sklep.

Google Analytics oraz Universal Analytics umożliwia administratorowi sklepu kierowanie do gości sklepu reklam sklepu, w późniejszym terminie, poprzez "sieć Google" (wszystkie miejsca, w których mogą być wyświetlane reklamy AdWords; obejmuje m.in witryny Google, witryny partnerskie Google i inne miejsca docelowe, takie jak aplikacje na telefon komórkowy) - tzw. remarketing. Więcej informacji na stronie Google.

Ponadto korzystamy z Reklam Facebooka, które umożliwiają administratorowi sklepu kierowanie do gości sklepu reklam sklepu, w późniejszym terminie, poprzez strony i serwisy mobilne Facebook i Instagram.

Wykorzystujemy również pliki cookies Domodi.pl/Allani.pl w celu wspomagania finalizowania transakcji, wykorzystując remarketing wewnętrzny oraz pozycjonowanie na listingu ofert.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium